סיוע לחולה הסיעודי ממשרד הבריאות

הגשת תביעה לביטוח סיעודי

3

במידה וקשיש זקוק לאשפוז במוסד סיעודי או במחלקה לתשושי נפש – ניתן לקבל סיוע במימון האשפוז ממשרד הבריאות, זאת מתוקף התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, ובהתאם לנהלי משרד הבריאות.
הסיוע במימון מותנה בתשלום השתתפות עצמית, כפי שנקבעת לפי נוהלי משרד הבריאות, בהתאם לגובה ההכנסות של הקשיש המועמד לאשפוז ובני משפחתו.
משרד הבריאות מסייע במימון אשפוז של קשישים סיעודיים ותשושי נפש (אשפוז ב"קוד"), רק במוסדות העומדים בשני התנאים . הראשון, המוסד מצוי ברישוי משרד הבריאות. השני, המוסד קשור עם משרד הבריאות בהסכם תקף.
בכל מקרה, משרד הבריאות אינו מחזיר הוצאות ששולמו באופן פרטי והסיוע אינו ניתן באופן רטרואקטיבי.
תהליך האשפוז מופיע בחוזר מינהל רפואה 20/09 והתהליך כולל את השלבים הבאים:
1. פניה ראשונית ללשכת הבריאות.
2. הגשת מסמכים ראשוניים.
3. פגישה של בני המשפחה עם אחות ועובדת סוציאלית מלשכת הבריאות.
4. סיווג המועמד לאשפוז.
5. בחירת המוסד הסיעודי
6. חישוב השתתפות המשפחה במימון האשפוז.
7. התחייבות המשפחה לתשלום.
8. העברה לאשפוז.
לסיכום, להלן טבלה מסכמת של הסיוע ממדינת ישראל (ללא חברת ביטוח) בהתאם למצבו של החולה הסיעודי:
מצב תפקודי הגוף המסייע תנאים עיקריים

אדם במצב סיעודי השוהה בביתו

ביטוח לאומי

מיועד לאנשים מעל גיל הפרישה. עד 18 שעות שבועיות של טיפול.

אדם במצב סיעודי השוהה במוסד

משרד הבריאות

עזרה במימון עלות המוסד לפי מבחני תפקוד והכנסה.

אדם במצב סיעודי מורכב

קופת חולים

לרוב נדרש תשלום השתתפות עצמית על אשפוז מתמשך בבית חולים כללי.

אדם בתהליך שיקום

קופת חולים

תהליך שיקום באשפוז או בקהילה.

אדם תשוש השוהה במוסד

משרד הרווחה

מוגבלות תפקודית קלה יותר ממצב סיעודי.