שאלה: אני מצוי במצב סיעודי. האם עלי להמשיך ולשלם פרמיה חודשית ?

תשובה: לא. לאחר כניסתו של המבוטח למצב סיעודי הוא פטור מלהמשיך ולשלם פרמיה.