תביעות ביטוח סיעודי | לפרטים וייעוץ התקשרו: 077-9977736

בפוליסה מופיעים שני מושגים חשובים מאוד הקרויים בשם "תקופת אכשרה" ו"תקופת המתנה".

מהי תקופת אכשרה?

תקופת אכשרה זו מוגדרת כתקופת זמן רצופה, המתחילה לגבי כל מבוטח חדש החל ממועד תחילתו של הביטוח ועד לתקופת זמן מסוימת (בדר"כ 30, 60 או 90 ימים ולעתים אף יותר מכך).

אם מקרה הביטוח יקרה במהלך תקופה זו, כלומר, אם המבוטח יהפוך לסיעודי במהלך תקופת האכשרה, אזי הדבר ייחשב כאילו שאין לו ביטוח! והוא לא יקבל את תגמולי הביטוח.

קראו עוד על חוק הסיעוד.

כלומר, למרות שבתקופת אכשרה קיימת פוליסה ואף משולמת פרמיה, הכיסוי הביטוחי אינו קיים בפועל וזאת אף אם מקרה הביטוח נמשך מעבר לתקופת האכשרה.

אם כן, אנו משלמים ביטוח אבל בפועל אין לנו ביטוח במהלך תקופה זו, מדוע?

תקופת אכשרה משמשת כלי עבור חברת הביטוח לסנן מבוטחים "בעייתיים" או מבוטחים שמעוניינים להצטרף לביטוח לאחר שמקרה הביטוח כבר אירע, וזה האופן שבו מתגברת חברת הביטוח על פערי המידע שיש לה אל מול המבוטח.

לפיכך, בעת ההצטרפות לביטוח, יש לבדוק מהי תקופת האכשרה הנקובה בפוליסה.

קראו בהרחבה על תביעות סיעוד נגד חברות ביטוח

תקופת אכשרה ותקופת המתנה

מהי תקופת המתנה?

זו התקופה שבה המבוטח נדרש להמתין מרגע שאירע מקרה הביטוח, והוא נזקק לטיפול סיעודי ועד למועד שבו יתחיל להיות זכאי לקבלת התגמול החודשי.

בדרך כלל תקופת ההמתנה היא בין חודש לשלושה חודשים. במהלך תקופה זו המבוטח לא יקבל את תגמולי הביטוח.

בהתאם לחוזר המפקח על הביטוח מיום 29.8.13, במידה ותקופת ההמתנה בפוליסה עולה על 180 יום, על חברת הביטוח להחתים את המבוטח על הצהרה בכתב כי המבוטח מודע לכך.

כלומר, להבדיל מתקופת האכשרה שבה המבוטח לא יקבל כלל את תגמולי הביטוח, בתקופת ההמתנה המבוטח כן יקבלם, אולם רק לאחר שימתין לסיום התקופה הנקובה בפוליסה.

לייעוץ נוסף, נשמח לסייע.

עורך דין גלעד רמתי

כתיבת תגובה

סגירת תפריט
דילוג לתוכן