תביעה לגמלת סיעוד ביטוח לאומי

מעוניינים להגיש תביעה לגמלת סיעוד ביטוח לאומי? החוק לביטוח סיעוד מזכה את המבוטחים בגמלת סיעוד במידה והגיעו לגיל פרישה, מתגוררים בקהילה (בביתם או בדיור מוגן) ונזקקים להשגחה ו\או סיוע בביצוע פעולות בסיסיות בחייהם היומיומיים כגון אכילה ושתייה, רחצה ולבוש, וכן מעבר בין שכיבה לקימה וישיבה, ניידות ושליטה על הסוגרים, או לחלופין כשמדובר על תשושי נפש כמו מחלות דמנטיות שונות, לרבות אלצהיימר.

באופן כללי, גמלת הסיעוד איננה גמלה בכסף אלא ניתנת במתכונת של שירותים.

תביעת גמלת סיעוד כוללת מתן סיוע לזכאים בניהול משק הבית ובביצוע פעולות היומיום, ומעניקה שירותי סיעוד נוספים שמטרתם להקל על בני משפחתו של החולה הסיעודי הן בטיפול והן בהשגחה עליו, לרבות ביקורים במרכז יום, התקנת משדר מצוקה, אספקת שירותי מכבסה ומוצרי ספיגה על פי הצורך.

הליך הגשת תביעה לגמלת סיעוד ביטוח לאומי

הליך הגשת התביעה לגמלת סיעוד מהביטוח הלאומי מורכב ממספר שלבים:

  • מילוי "טופס תביעה לגמלת סיעוד" – ניתן לקבל את הטופס באחד מסניפיו של המוסד לביטוח לאומי או לחלופין באתר האינטרנט שלו. את הטופס יש למלא ולהגיש בסניף הביטוח הלאומי שבמקום מגוריו של הנזקק בצירוף הנספחים הרלוונטיים שכוללים תעודה רפואית של רופא גריאטרי או רופא המשפחה, אישורי הכנסה של שני בני הזוג מכל מקור שהוא בשלושת החודשים האחרונים וכל מסמך שעשוי לתמוך בבקשה.
  • בדיקה ראשונית של המוסד לביטוח לאומי – פקיד התביעות של המוסד עורך בדיקה ראשונית לעמידה בתנאי הזכאות. במידה והמבוטח אינו עומד בכל תנאי הזכאות, תישלח לו הודעה בכתב על דחיית התביעה לגמלת סיעוד, והוא לערער על ההחלטה בתוך 6 חודשים ממועד קבלת ההודעה.

תביעה לגמלת סיעוד: שיעור גמלת הסיעוד ותקופת הזכאות

לאחר הגשת התביעה לגמלת סיעוד, במידה ונמצא שהמבוטח עומד בתנאי הזכאות הראשוניים, יתואם ביקור של מעריך מטעם המוסד לביטוח הלאומי בבית המבוטח, זאת במטרה לבחון את יכולת תפקודו.

על סמך תוצאות הבדיקה קובע המוסד לביטוח הלאומי אם התובע אכן זכאי לגמלת סיעוד, ומחליט על שיעור גמלת הסיעוד ותקופת הזכאות של המבוטח.

תביעה לגמלת סיעוד ביטוח לאומי
תביעה לגמלת סיעוד ביטוח לאומי

שיעורי הגמלה מסווגים לשלוש רמות ונקבעים בהתאם למידת ההשגחה לה נזקק המבוטח ומידת תלותו בעזרת הזולת.

  • שיעור גמלה ברמה א מוענק למי שנמצא נזקק להשגחה מתמדת ותלוי לחלוטין בזולת בכל הפעולות ובכל שעות היממה.
  • שיעור גמלה ברמה ב ניתן למי שנמצא שהוא תלוי במידה רבה במיוחד בעזרת הזולת במשך מרבית משעות היממה.
  • שיעור גמלה ברמה ג ניתן למי שתלוי במידה רבה לסיוע מהזולת במרבית מפעולות היומיום.

העלאת הסיכויים לאישור התביעה לגמלת סיעוד

תביעה לגמלת סיעוד ביטוח לאומי יכול להגיש הן מבקש הגמלה עצמו והן העובד הסוציאלי, האפוטרופוס שלו או בן משפחתו. במידה ויקירכם שרוי במצב סיעודי, אזי קיים סיכוי שמגיעות לכם זכויות נוספות ממקורות אחרים, לרבות מפוליסות ביטוח סיעודי שרכש החולה במסגרת חברת הביטוח ו\או קופת החולים.

על מנת להעלות את סיכויי קבלת התביעות לגמלת סיעוד מביטוח לאומי וחברת הביטוח, מומלץ לבצע את ההליכים באמצעות עורך דין המתמחה בתביעות לגמלת סיעוד, ביטוח חיים ובריאות.

עורכי דין המתמחים בתחום מכירים את ההליך הפרוצדורלי על כל נפתוליו, לרבות הטפסים שיש להציג בפני הוועדות השונות, כיצד על המשפחה לנהוג ומה להציג בפני צוות הוועדה שבוחן את המבוטח.