החולים הסיעודיים יכולים לתבוע את זכויותיהם מחברת הביטוח בהם הם מבוטחים (בין אם מדובר בביטוח פרטי ובין אם מדובר בביטוח קבוצתי באמצעות קופות החולים).
כמו כן, לחולים הסיעודיים יש אפשרויות לפנות לסיוע לקבלת קיצבת סיעוד מהביטוח הלאומי (במידה והחולה נמצא בביתו) וכן לפנות למשרד הבריאות, במידה והחולה הסיעודי מאושפז במוסד סיעודי.
ההתנהלות מול הגופים השונים כרוכה בסבך בירוקרטי לא פשוט ובקריטריונים מחמירים לצורך קבלת הסיוע.