ישנם מצבים בהם אדם מאבד את כושר השיפוט שלו, והופך להיות חסר יכולת קוגניטיבית להתנהלות יומיומית שוטפת והמשך אורח חיים שגרתי וטבעי. מצבים אלו עלולים להתרחש בגלל סיבות שונות כגון מחלת אלצהיימר, חבלה או תאונה, ועוד ומגוון סיבות ובעיות בריאותיות שפוגמות בהליכי החשיבה הקוגניטיביים.

כאשר אדם מגיע למצב כזה, הוא אינו מסוגל לקבל החלטות באופן עצמאי אלא הוא זקוק לעזרה של אדם קרוב שיסייע לו לנהל את ענייניו בכל הרבדים – אם זה מבחינה כלכלית, בריאותית, אישית וכל תחום אחר אותו האדם אינו מסוגל לעשות בעצמו.

מהו ייפוי כוח

ייפוי כוח הוא מתן אסמכתא בעלת תוקף משפטי לאדם אחר לביצוע פעולות שונות בשמו של האדם שהעניק את ייפוי הכוח. במקרים בהם ההתנהלות הקוגניטיבית השגרתית של האדם נפגמה, כל הפעולות שנוגעות אל חייו הפרטיים עוברות לניהולו של האדם שהוגדר כמיופה כוח של אותו אדם.

מהו היתרון של ייפוי כוח מתמשך

בשונה מייפוי כוח סטנדרטי – ייפוי כוח מתמשך מעניק לכל אדם בוגר, בעודו צלול בדעתו ובעל חשיבה רציונלית תקינה, להחליט מי יקבל את הסמכות לניהול ענייניו השונים במקרים בהם כשירותו הקוגניטיבית תיפגע מסיבה כזו או אחרת. כך אותו אדם יכול לקבוע מראש ובאופן חופשי את מי הוא ממנה לקבל החלטות במקומו כשהוא לא יהיה כשיר לשם כך, וזאת ללא צורך במינוי של אפוטרופוס על ידי המדינה.

האפשרות הזו מעניקה יתרון ברור לקביעת מיופה הכוח על פי רצונותיו ושיקול דעתו של הממנה, וכך מונעת סכסוכים ואי נעימויות בין בני המשפחה והסובבים אותו. נוסף על כך, האדם הממנה יכול לקבוע מבעוד מועד על אילו תחומים מיופה הכוח יקבל החלטות בשמו כמו תחומים אישיים, רפואיים וגם תחומי הרכוש שקיימים בבעלותו של הממנה.

מייפה הכוח יכול לקבוע באופן ספציפי באמצעות ייפוי הכוח המתמשך כיצד הוא רוצה שהמיופה מטעמו ינהג בנוגע לקבלת החלטות במקומו לאחר שיאבד את כשירותו לכך כמו ניהול הרכוש, טיפול רפואי בבית אבות סיעודי ועוד.

הגשת תביעת סיעוד באמצעות ייפוי כוח מתמשך

פוליסות ביטוח סיעודיות הנערכות מול חברות ביטוח פרטיות, נועדו להעניק למבוטח פיצוי כספי חודשי במקרים בהם הוא מוגדר כסיעודי בגלל פגיעה תפקודית או פגיעה קוגניטיבית.

באמצעות ייפוי הכוח המתמשך האדם הממנה את מיופה הכוח מטעמו יכול להחליט מבעוד מועד מי יהיה אחראי על הגשת תביעות הסיעוד מטעמו, במקרים בהם הוא אינו יהיה כשיר לעשות זאת בעצמו בגלל אבדן כושר שיפוט תקין, וגם להגדיר את תחומי האחריות בנוגע לניהול כספי הביטוח עליהם המיופה יהיה ממונה במקומו.

במידה והממנה יהיה מעוניין בכך, הוא יכול לפזר את תחומי האחריות בין כמה אנשים שיהיו מיופה כוח מטעמו. בדרך הזו הוא יכול לשלוט בדברים שיקרו לאחר אבדן הכשירות הקוגניטיבית שלו, וכל מיופה הכוח יקבלו מידת אחריות מסוימת על פי רצונותיו והחלטתו.

היכן נערך ייפוי כוח מתמשך

ביצוע ייפוי כוח מתמשך נערך מול עורך דין שקיבל את ההכשרה לכך והינו מוסמך לעריכה וחתימה על מסמך זה. על מייפה הכוח להתייצב לעריכת המסמך כשהוא צלול וכשיר מבחינה קוגניטיבית, וכדי לאמת זאת עליו להגיע לעריכת ייפוי הכוח המתמשך עם מסמכים רפואיים המאמתים זאת. מילוי המסמכים יתבצעו מול עורך הדין כאשר באחריותו להסביר את כל ההשלכות המשפטיות לכך, וכל העניינים הנדרשים להיכלל בייפוי הכוח המתמשך.

בשלב הבא עורך הדין נפגש עם מייפה הכוח והאדם או מספר האנשים שהם באי כוחו על פי החלטתו וחתימתו במסמכים. לאחר חתימות כל הצדדים, המסמכים עוברים לאישורו הסופי של האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים שם הם מופקדים עם העתק לעורך הדין ולאדם הממנה.