הביטוח הלאומי מעניק על פי חוק, גמלת סיעוד לכל תושבי ישראל שהגיעו לגיל פרישה ומתגוררים בביתם. יש לציין כי במקרה בו החולה נמצא בבית חולים, ישנה אפשרות להגיש תביעות סיעוד אך ורק כאשר ישנו מועד מוגדר לשחרור החולה מבית החולים. נוסף לכך, אדם המתגורר במוסד סיעודי או בית אבות, לא יהיה זכאי לקבלת הגמלה.

החולה הסיעודי יזדקק לסיוע בפעולות יומיומיות פשוטות ובסיסיות, ו/או להשגחה ביתית לצורך בטיחותו האישית, לדוגמא במקרה של מחלת אלצהיימר.

הגמלה תוענק במתכונת שירותים, בתנאי שהם מתקיימים בסביבת מגוריו של הקשיש. סכום הגמלה משולם לנותן השירות, ואינו מגיע ישירות לידיו של המטופל. ואמנם, בתנאים מסוימים קיימת האפשרות להמיר את הגמלה בשירותים, לגמלת סיעוד בכסף לשם העסקה עצמאית של מטפל צמוד.

צפו בעו"ד גלעד רמתי מסביר על גמלת סיעוד:

 

שלוש רמות של גמלת סיעוד

  • תלוי במידה רבה – אדם שכתוצאה מליקוי כלשהו זקוק לסיוע לביצוע פעולות יומיומיות בסיסיות, או השגחה, יהיה זכאי לגמלת סיעוד בשווי 91% מקצבת יחיד.
  • תלוי במידה רבה מאוד – אדם שבעקבות ליקוי זקוק לסיוע בביצוע פעולות יומיומיות, ברוב שעות היממה, יהיה זכאי לגמלה בשווי 150% מקצבת יחיד מלאה. אם אין בידו של החולה היתר והוא אינו מעסיק עובד זר, יהיה זכאי לתוספת של כ-27.2% מקצבת יחיד.
  • תלוי באופן מלא – מבוטח הזקוק להשגחה מלאה וסיוע בכל שעות היממה ובכל פעולות היום-יום השונות, יהיה זכאי לגמלת סיעוד בשווי 168% מקצבת היחיד. אם בידו אין היתר ואינו מעסיק עובד זר, יהיה זכאי לתוספת של כ-36.2% מקצבת יחיד.

תמיד תוכלו לערער!

בין אם התקבלה החלטה שאינה מספקת אתכם ושאינה מתאימה למצבכם האמתי, או שמא נדחיתם לחלוטין, ישנה אפשרות לערער בסניף המוסד לביטוח לאומי המטפל בתביעה, בתוך 60 יום מהרגע בו התקבלה ההחלטה. עו"ד גלעד רמתי ישמח לעמוד לצדכם בין אם מדובר בתהליך ערעור על החלטה, וכן בתהליך הגשת תביעה מתחילתו ועד סופו.