לפני כ-35 שנה בוטח א. תושב רחובות בארבע פוליסות ביטוח חיים בחברת הביטוח "צור". הפוליסות אמורות היו להניב לא. סכום נאה עם הגיעו לגיל פרישה. לימים נרכשו תיקי ביטוח החיים של חברת "צור" בידי שתיים מחברות הביטוח המובילות.

לאחרונה, ביקש א. לממש את חיסכון קבלת הגימלה המגיעה לו בפוליסות בהן הוא מבוטח. הוא פנה אל שתי חברות הביטוח שרכשו את תיקי ביטוח החיים של חברת "צור" בבקשה לקבל את הכסף המגיע לו בהתאם לפוליסות. להפתעתו, שתי החברות מסרו שאין בידן הפוליסות שלו. מחברת אחת נמסר שאין בחברה מידע כלשהו על קיומן של הפוליסות שלו, ובחברה השנייה נמסר לא., כי לא אותרו הפוליסות בחברה. א. שנדהם מתגובות חברות הביטוח, פנה לעזרתו של עורך הדין גלעד רמתי, המתמחה בנזיקין וביטוח ומנהל את פורום נזקי הרכוש בפרקליטי IL.

"למזלו של א. יש בידיו את פוליסות הביטוח המקוריות אותן קיבל מחברת הביטוח "צור". לפיכך,  הגשתי בשם א. תביעה נגד שתי חברות הביטוח לבית משפט השלום בהרצליה," מספר עו"ד גלעד רמתי.

מה עושים כאשר חברת הביטוח מאבדת את הפוליסה שלכם

עידן הסייבר ובטיחות המידע

לדברי עו"ד רמתי, כתב התביעה לגמלת סיעוד נשען, בין היתר, על מקרה דומה שהוכרע בידי המפקח על הביטוח בשנת 2006. גם במקרה זה פנה מבוטח אל חברת הביטוח כדי לפדות את פוליסת ביטוח חיים אותה רכש שנים רבות קודם לכן. חברת הביטוח הודיעה לאותו מבוטח, שהיא גונזת פוליסות לאחר שבע שנים ממועד הפקתן, ומאחר שעברו למעלה מ-7 שנים מאז נרכשה הפוליסה, החברה אינה יכולה לאתר את הפוליסה.

"המקרה לא הוכרע בבית המשפט אלא באגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון של משרד האוצר. המפקח על הביטוח קבע באותו מקרה, שחברת ביטוח אינה רשאית לדחות תביעה של מבוטח לתשלום תגמולי ביטוח, אם וכאשר יש בידי המבוטח את הפוליסה המקורית, רק מן הטעם שתיק הביטוח נגנז אצלה," מפרט עו"ד רמתי.

טרם הוגשו כתבי הגנה בתביעה זו, אך עו"ד רמתי מבקש להדגיש בכל מקרה את מוסר ההשכל מתביעה זו ומהמקרה שהוכרע בידי המפקח על הביטוח ב-2006: "שמרו על פוליסות הביטוח המקוריות, גם על אלו שנרכשו בשנים האחרונות," מציע עו"ד רמתי ומוסיף: "נכון, שהיום הכל נסרק ונשמר במאגרי מידע ממוחשבים בחברות הביטוח. אבל גם היום, למרות שאנחנו בעידן הסייבר ובטיחות המידע, יש סיכוי שהמידע יאבד או יימחק.

לכן – חשוב מאד לשמור על הפוליסות וגם על כל תכתובת חשובה עם חברת הביטוח," מסכם עו"ד גלעד רמתי.

עוד נושא שחשוב שתכיר:

ביטוח סיעודי

תשושי נפש