מחפשים עו"ד לביטוח סיעודי? חברת הביטוח דחתה את תביעתכם? אל תוותרו!

חברת הביטוח דחתה את תביעתכם למימוש פוליסת הביטוח הסיעודי שברשותכם? מחפשים עו"ד ביטוח סיעודי? אנשים רבים רוכשים כיום פוליסת ביטוח סיעודי דרך קופות החולים או חברות הביטוח, מתוך אמונה שבבוא היום, יוכלו לחיות בכבוד ולממן בעצמם את כל צורכיהם מבלי להיות לנטל על בני משפחתם, זאת במסגרת הגמלה הכספית ו\או סל השירותים הנכלל באותה הפוליסה שרכשו שנים קודם לכן.

למרבה הצער, המציאות העגומה מראה, שאם לא די בקושי הנפשי שעמו נאלצת המשפחה להתמודד עם התדרדרותו הבריאותית של בן המשפחה ועובדת הפיכתו לסיעודי, במקרים לא מעטים מנסות חברות הביטוח להתנער מאחריותן ועושות כל שביכולתן כדי להימנע מתשלום הגמלאות המגיעות למבוטח.

למה כדאי להסתייע בשירותיו של עו"ד ביטוח סיעודי?

אדם מוגדר כחולה סיעודי כשהוא נזקק להשגחה ועזרה של אדם אחר בפעולות בסיסיות ויום יומיות כגון אכילה, שתייה, רחצה, הלבשה, הליכה או שליטה על הסוגרים. ראוי לציון שכל אדם ובכל גיל עלול להגיע למצב סיעודי, אם כתוצאה מתאונה קשה ואם בעקבות מחלה קשה כמו פרקינסון, ניוון שרירים, אוטיזם, אירוע מוחי, טרשת נפוצה וכיוצא בזה. מבוגרים עלולים להגיע למצב סיעודי כחלק מתהליך ההזדקנות ו\או בשל תשישות נפש הנגרמת בעקבות אלצהיימר ומחלות דמנטיות שונות שמובילות לפגיעה ביכולת השיפוט.

במידה ואתם או מי מבני משפחתכם הגיע למצב סיעודי, אזי מומלץ להסתייע בשירותיו של עו"ד ביטוח סיעודי המתמחה בתביעות לגמלת סיעוד, ביטוח בריאות וחיים, זאת לצורך העלאת הסיכוי למיצוי מלוא הזכויות והתגמולים המגיעים לכם.

נימוקי הדחייה הנפוצים בקרב חברות הביטוח שכל עו"ד ביטוח סיעודי כבר מכיר

ישנם, כאמור, לא מעט ניסיונות מצד חברות הביטוח להתחמק מתשלום הגמלאות המגיעות למבוטחיהן. כמה מנימוקי הדחייה הנפוצים מובאים להלן:

  • מצב שאיננו מוגדר כסיעודי – אחד מנימוקי הדחייה שבהם מרבות חברות הביטוח לעשות שימוש, ובמידה שחברת הביטוח דוחה את המבוטח בטענה שהוא אינו עומד בקריטריונים על אף עמידתו בתנאי הפוליסה, מומלץ להיוועץ בעו"ד ביטוח סיעודי אשר יפנה את המבוטח למומחה רפואי לצורך מתן חוות דעת אובייקטיבית.

  • חריגים בפוליסת הסיעוד – כל פוליסות הביטוח כוללות מספר חריגים שפוטרים אותן במצבים מסוימים מתשלום למבוטח. חלק מהחריגים עוסקים באי גילוי מצב רפואי קודם, מצב סיעודי שנגרם כתוצאה מתאונת דרכים, אוטיזם ועוד…

מדובר באחת מהדרכים מיני רבות שבהן מסתייעות חברות הביטוח להתחמקות מתשלום התגמולים, כשבנסיבות הללו ייבחן עורך הדין את תנאי הפוליסה באופן מעמיק ויידע כיצד להתמודד מול הטענות של חברת הביטוח.

התמודדות עו"ד ביטוח סיעודי עם טענת אי גילוי

נימוק דחייה שכיח נוסף מצד חברות הביטוח למיניהן נוגע, לכאורה, לאי גילוי מצבו הרפואי של המבוטח במהלך הצטרפותו אל הפוליסה, כשלטענתן הן מלכתחילה היו נמנעות מלאשר את פוליסת הסיעוד או שהיו גובות פרמיה גבוהה יותר. אולם, בחלק מהמקרים, קבע בית המשפט כי האחריות לבדיקת מצבם הרפואי של הלקוחות הפוטנציאליים במהלך החיתום מוטלת על כתפיהן של חברות הביטוח, שלעתים מזומנות אינן טורחות כלל לבדוק לעומק, ומנסות להתנער ממחויבויותיהן בחלוף שנים שבהן גבו דמי ביטוח. כמו כן, במקרים רבים מנוסחת הצהרת הבריאות בדרך שעלולה להכשיל ו"להפיל בפח" את המבוטח.

כאמור, בין אם נדחיתם על ידי חברת הביטוח בתואנה כזו או אחרת, מומלץ להסתייע בשירותיו של עו"ד ביטוח סיעודי שיילווה אתכם לכל אורך הדרך ויילחם על זכותכם לקבל את מלוא התגמולים שמגיעים לכם.