תביעות ביטוח סיעודי – המדריך המקוצר

מעוניינים להגיש תביעת ביטוח סיעודי כנגד חברת הביטוח שלכם? הבאנו להלן כמה פרטים שכדאי לכם לדעת לפני שאתם נחפזים בהגשת התביעה לקבלת פיצוי במסגרת פוליסת הביטוח הסיעודי.

בשנים האחרונות חלה עלייה ניכרת בתוחלת החיים, דבר שהוביל אזרחים רבים בישראל לבטח את עצמם בביטוח סיעודי פרטי, מתוך מטרה לזכות בסיוע כלכלי חיוני מחברת הביטוח בהגיעם לגיל זקנה, זאת במידה ומצבם הבריאותי יצריך זאת.

יחד עם זאת, הניסיון מלמד שלעתים קרובות מנסות חברות הביטוח הפרטיות לחמוק ממילוי התחייבותן במסגרת הפוליסה. לפיכך, במידה והחלטתם להגיש לחברת הביטוח תביעת ביטוח סיעודי, מומלץ לפעול בצורה מושכלת, תוך הסתייעות בעו"ד המתמחה בתחום הביטוח הסיעודי, ביטוחי חיים ובריאות, על מנת להבטיח שתממשו את מלוא זכויותיכם החוקיות.

דחיית התביעה לביטוח סיעודי מצד חברת הביטוח בטענה של "אי גילוי"

מימוש הזכות לקבלת פיצוי במסגרת פוליסת הביטוח הסיעודי כרוך בהגשת תביעת ביטוח סיעודי לחברת הביטוח שבה מבוטח הלקוח. יש לצרף אל התביעה כל מידע רפואי רלוונטי שמעיד שהמבוטח אכן עומד בקריטריונים להגדרת המצב הסיעודי וזכאי לקבלת הסיוע.

בהקשר זה, ראוי לציון שלעתים קרובות נדחית בקשתו הראשונית של המבוטח לפדיית כספי פוליסת הביטוח הסיעודי שברשותו, בתואנה שהמבוטח הסתיר או שלא מסר לחברת הביטוח את כל המידע אודות מצבו הרפואי בשעת הצטרפותו אל הביטוח הסיעודי. מסיבה זו, במהלך ההצטרפות אל הפוליסה כדאי להקפיד ולהעביר אל חברת הביטוח כל מסמך רפואי שמאפשר לה לקבל תמונה כוללת ומפורטת בנוגע למצב הרפואי, דבר שעשוי לסייע, בבוא היום, בהפרכת הטענה של "אי גילוי" מצד חברת הביטוח.

תביעות ביטוח סיעודי – נימוקי הדחייה שבהם מרבות חברות הביטוח לעשות שימוש

ישנם לא מעט נימוקי הדחייה שבהם נוהגות חברות הביטוח לעשות שימוש לצורך ההתחמקות מתשלומי הפיצויים המגיעים על פי חוק למבוטחיהן לאחר שהגישו תביעת ביטוח סיעודי. חלק מנימוקי הדחייה השכיחים מובאים להלן:

  • טענה של "אי גילוי" – טענה שלעתים קרובות איננה עוברת בית המשפט, שכן הוא קבע בפסיקות קודמות שוויתור על הסודיות הרפואית מצד הלקוחות במהלך החיתום מאפשר לחברות הביטוח גישה לתיקיהם הרפואיים לשם בדיקה מעמיקה, ולכן הן אינן יכולות להתנער ממחויבויותיהן לאחר שנים של גביית דמי ביטוח.
  • מצב שאיננו סיעודי – טענה שהמבוטח אינו עונה להגדרת המצב כסיעודי. בנסיבות הללו מומלץ להסתייע בעורך דין ביטוח סיעודי המתמחה בתחום שמפנה את הלקוח אל מומחה רפואי לקבלת חוות דעת מקצועית ואובייקטיבית.

ומה במקרה שתביעת הביטוח הסיעודי נדחית?

ראוי לציין גם שמרבית פוליסות הביטוח כוללות, בין היתר, מספר חריגים אישיים שבהם מסתייעות חברות הביטוח כדי לפטור את עצמן מתשלום למבוטח במצבים מסוימים. כמו כן, ישנם מקרים שבהם מנוסחת הצהרת הבריאות בצורה העשויה להשתמע לשתי פנים וכל אחד מהצדדים יכול לתת פרשנות שונה. פרט נוסף שחשוב לשים עליו את הדעת במהלך הגשת תביעת ביטוח סיעודי נוגע לכך שהפיצוי המוענק למבוטח אמור לחול ממועד הפיכתו של המבוטח לסיעודי ולא מיום הגשת התביעה לחברת הביטוח.

במקרה שתביעת הביטוח הסיעודי נדחית על ידי חברת הביטוח, כדאי להיוועץ בעורך דין המתמחה בביטוחים שייבחן לעומק את תנאי הפוליסה ואת נימוקי הדחייה, תוך כדי עריכת השוואה אל מול ממצאי הבדיקה שנערכה מטעם המוסד לביטוח לאומי, ובמידת הצורך ימליץ על הגשת תביעה משפטית כנגד חברת הביטוח.